VODA a SRDCE

V minulém roce jsem opakovaně ve svých blocích zmínil důležitou a často nedoceněnou práci Pavola Floriše. Muže, jehož unikátní větrná čerpadla schopna ve své druhé generaci dostávat na povrch vodu z hloubky až 100 m. Každý článek měl odezvu, každý přinesl další zájemce a všechny společně

Vytvořily zvláštní pouto a vztah mezi ním a mnou.

Ač nejsme obchodními partnery, voláme si a sdělujeme novinky.

Konzultujeme budoucí kroky a rozhodnutí a jedním z výsledků našich diskuzí je i tento článek. Vychází po polovině března, tedy v době, kdy již zima s nedostatkem sněhu projevuje se na barvě krajiny kolem nás.

Zatímco vládci měst nechávají si zpracovávat satelitní obrazy, aby viděli, kde se vody nedostává, jezdím já krajinou a vnímám tento stav vlastníma očima a rukama dotýkám se stromů, pociťujíce jejich trpělivost a snahu vydržet do dalšího deště, který nepřichází.

V tomto roce pan Floriš rozšířil, či spíše velmi zajímavým způsobem modifikoval svou nabídku. Kromě vyčerpání vody, totiž nabízí i její vyčištění, a to s cílem okamžitého možnosti použití vody hned po jejím vyčerpání.

Tento krok je velmi důležitý, protože umožní zkrátit čas mezi procesem získání a procesem použití, a hlavně je možné díky němu předejít plýtvání, které je na místě v případě, že je proces opačný. Jedním z faktorů plýtvání je například odpar, k němuž dochází během procesu, v němž se čeká na čistou vodu.

Ač se to nezdá může právě odpar hrát velmi důležitou roli.

V rámci svých projektů jsem se například dozvěděl, že třetina ročního průtoku řeky Vltavy se odpaří jen a pouze v jaderné elektrárně Temelín za jeden rok.

Primárně to znamená, že ne jedna, ale mnoho menších řek na našem území končí v komíně jaderné elektrárny a je jen otázkou času, kdy budeme vážit, co je nám důležitější voda k pití, či elektřina pro zábavu.

V každém případě je pan FLORIŠ člověkem, který nad těmito skutečnostmi uvažuje.

Ne přepočítává si je na pevnou měnu, či na počet nemovitostí, aut, hodinek, které si bude moci koupit, ale od začátku za největší hodnotu považuje vodu.

V minulém roce se i díky mé práci a naší spolupráci na pana Floriše obrátilo několik investorů, kteří projevili zájem odkoupit jím nabízenou technologii a know-how výroby a instalace. Nakonec však ani 25 milionů nebylo přijato. Důvod?

Absence schopnosti investorů prokázat, že mají zájem s vodou a jejími zacházet stejně obezřetně a citlivě jako to činí pan FLORIŠ již do desetiletí. V průběhu jednání se vždy ukázalo, že snaha je jediná, rychle vydělat, koupit a prodat, či prostě technologii, která funguje stáhnout z trhu, aby nenarušovala trvalý zájem na vytvoření nedostatku, protože právě ten je tím nejlepším argumentem zvyšování cen.

V tomto roce očekávám nabídku, která převýší hranici 100 milionů. Nabídku, která nebude postavena na principu PRODEJ A ZMIZ, ale na myšlence SPOLUPRÁCE, kterou má na mysli jak pan Floriš, tak ji  mám na mysli i já sám.

Spolupráce, kde bude mít pan Floriš nejen možnost přístupu k dalším prostředků umožňující mu ČERPADLA FLORIŠ dále zdokonalovat, ale i je pomáhat rozšířit do všech koutů světa, a to spolu s myšlenkou, kterou není představa, že voda jsou peníze, ale s myšlenkou, že voda je život.

Věřím též, že budu moci přímo s panem FLORIŠEM absolvovat na pozvání třetí strany jednu, nebo více mezinárodních cest, kde jeho technologie a mé myšlenky prevence vzniku odpadu a plýtvání spojí se v jeden celek a my tak na místě zanecháme nejen lidi se změněnou myslí, ale i řešení, které slovu život, dá nový rozměr.

P.S. Na závěr jen jednu maličkost. Přesto, že jsou ČERPADLA FLORIŠ celosvětově unikátní, přesto že vznikla v České republice a přesto, že byla oceněna cenou EON GLOBE AWARD, tak v českém pavilonu EXPO DUBAI nebudou a to i přesto, že jeho tématem je voda a její využití. Je tak možné, že si návštěvnici budou muset zajet na Saharu, kde uvidí skutečnou hodnotu zlatých lidských rukou pocházejících z Česka. 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář