Voda Došla Super

Voda má sílu, v Rumu stačí jen kapka navíc a už je to znát, zaznělo kdysi v jednom z českých filmů. Voda má sílu, znělo mnohokrát v roce 2002, kdy se řeka rozhodla jinak, než je zvykem, a přinesla povodně tisíciletí. Voda má sílu, říkají požárníci směřující hadici, kterou proteče 800 litrů za minutu.

Voda však nese, pro vybrané jedince nejen molekuly H2O, ale i zisky, a to trvale rostoucí, a ne zrovna malé. Čím více vody bez užitku proteče, tím lépe, protože za každou kapkou se skrývá další korunka. Lidem, pro které je voda hlavním zdrojem podnikání se říká VODOHOSPODÁŘI a s výrazem hospodařit, či dokonce úsporně s vodou hospodařit, nemají nic společného, kromě snad hesel ve výročních zprávách společností, které viditelně, či skrytě vlastní.

Voda je však již dlouho mnohem více než jen zdroj peněz.

Je totiž zdrojem života a na to se, bohužel, již pro všechny ty prostředky a pokrok zapomnělo.

A zapomnělo se ještě na jednu maličkost.

Člověk nedokáže vodu vyrobit

Stejně tak, jako například nedokáže vyrobit med.

Ovšem zatímco bez medu se dá přežívat poměrně dlouhou dobu, bez vody jen týden a po něm už budou nenávratně poškozena játra.

Voda byla již v minulosti důvodem válečných sporů, válek a bitev.

Některé dokonce pomáhala vyhrávat.

Je to již několik let, kdy se tématu prevence plýtvání vodou věnuji, jsem rád, že si lidé uvědomují, co říkám, nejsem však rád, že firmy a s nimi i politici skutečné riziko ignorují a přehlížení a myslí si že sucho vyřeší dotace.

Nevyřeší, nedají se totiž pít.

Není to tak dlouho a v jednom z dlouhotrvajících světových konfliktů, konkrétně pak v konfliktu mezi Indií a Pákistánem, který se vyostřil po útoku sebevražedného útočníka, který zabil více než 40 indických vojáků prohlásil Indický ministr vodních zdrojů, že přesměruje tři hlavní toky, které vedou z Indii přes Pákistán, zpět na své území. Je to poměrně velká hrozba, protože mnoho obyvatel Kašmíru je na tomto zdroji vody plně závislých.

Důležitost je dokonce tak veliká, že v roce 1960 byla mezi oběma státy uzákoněna bilaterální dohoda o průtoku a zajištění vody ze tří řek, o které se jedná.

Možná, že se Vám zdá, že sucho a nedostatek vody se nás netýká, pak ovšem nevím, kde jste žili v létě roku 2018, 2017, 2016 a kde žijete nyní, protože nedostatek vodních srážek a sněhu, způsobili, že již na jaře se některé studny nemají vodu a krajina místo toho, aby se probouzela do nového života umírá. To samé v době, kdy hradní pánové blahoskvoně přihlíží nelegálnímu konání svých nejbližších pracovníků a žehnají jejich dobrému dílu.

Rád bych připomněl, že zdaleka ne pro všechny je platná rovnice VODA = PENÍZE. Mnozí si nejen uvědomují, že pravdou je VODA = ŽIVOT a svou prací napomáhají tomu, aby život a voda byli parametry dostupnými všude. Jedním z mužů, pro které je voda tím nejcennějším je pan Pavol FLORIŠ jenž svými čerpadly napomáhá vodě na cestě i ze 100 m hloubky, a to jen za pomoci unikátního větrného čerpadla. Aktuálně se mu ve spolupráci s tuzemskou zemědělskou univerzitou podařilo iniciovat další projekty pro Afriku, kde na místě nejen pomáhá svá čerpadla instalovat, ale i přenáší své výrobní know-how, které má pro mnohé nevyčíslitelnou hodnotu.

Jen pro upřesnění.

Pan FLORIŠ vše dělá jen za vlastní prostředky, bez dotací, investorů, finančních sbírek.

Jeho cílem není být v miliardářském žebříčku, ale dát, respektivě zajisti lidem vodu tam, kde její hodnota je nejvyšší.

10-Year Challenge Climate Change Edition

Climate change has given the Earth the most depressing #10yearchallenge

Zveřejnil(a) NowThis Future dne Středa 6. března 2019

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář