Voda stoupá

Příspěvky věnované vodě mají vždy dobrou odezvu. Dokazují, jakou má voda sílu, a to nejen ve své fyzické podobě, v některém ze svých skupenství, ale i v podobě virtuální. Je to možná i tím, že na rozdíl od vodohospodářů netvrdím, že umím vodu vyrobit, byla by to totiž lež.

Po sérii Tří článků

1

2

3

Přichází článek čtvrtý a tento Vás možné překvapí. Je totiž důkazem, že i politika může jít stranou, když jde o život.

Jak jsem se totiž dozvěděl pomohly i výše uvedené články k tomu, aby příslušné odpovědné orgány zjistily, že měly umně nasazeny klapky na očích a řešení, o kterém se jim ze všech stran dostávalo ujištění, že neexistuje, na světě je a co navíc, ono funguje a je okamžitě použitelné.

Název mého článku, nemá za cíl hrozit povodněmi. Ty i nadále budou (převážně však lokální), ale bude jich méně, název článku mi přinesl pohled, při jedné z mých cest, kdy jsem za ranního rozbřesku jel zabránit tomu, aby se 350 kabelových cívek stalo po jedné cestě odpadem.

Obrázek, se nám podařilo zachytit na kameru a rád se s Vámi o něj podělím

Ranní opar nad krajinou, totiž ze standardu, stal se vzácností a dobře ukazuje, kde je, a kde schází v krajině voda. Nepotřebuji na to počítače, satelity, měřidla, stačí mi vlastní oči, které vidí.

Jen pro zajímavost bych rád podotkl, že v roce 2019 je to teprve podruhé, kdy jsem ranní opar viděl, a to už je září a já jsem na cestách většinu svého času.

Nyní je však na čase se vrátit k dobrým zprávám

Tou první je, že technologie nízkotlaké suché mlhy je nyní ve finálním kole schvalování pro použití v požárním sboru. Všechny praktické ukázky proběhly bez problémů a stejně tak i testy. Půjde-li vše dle harmonogramu mohly by být první hasičské jednotky vybavovány touto technologií již do konce tohoto roku.

Schválení pro použití však otevírá dveře nejen k samotným požárníkům, které si většinou voláme až když hoří, ale i k implementaci řešení jako prevenci vzniku požáru. S ohledem na nenáročnost instalace a absenci nutnosti připojení k požárnímu řádu, tak budou moci být touto technologií vybavovány nejen novostavby, a to jak ty rezidenční, tak ty průmyslové, ale i existující zástavba, a to včetně budov historických, což by umožnilo zabránit podobným požárům, jako byl ten Pařížský.

DO třetice pak byla tato technologie schválena pro použití v nákladních automobilech, autobusech, dopravcích MHD a velmi vážně se jedná o integraci do všech typů čtyřstopých motorových vozidel a to včetně elektrických, protože do plné implementace nehořlavých článků, je právě tato technologie schopna chladit „hořící“ baterie dost dlouho na to, aby nezpůsobily další škodu na životech, či majetku.

Na závěr však jedna perlička, které poukazuje, jak daleko od reality jsou dnešní zákony, normy a nařízení.

Při implementaci technologie vodní stěny, bariéry, opony, mezi požárem a zasahující osobou, se zjistilo, že i přesto, že došlo k dokonalé ochraně zasahujících osob, nejsou splněny normy. Ty totiž říkají, že účinné vodní stěny spotřebovávají od 1800 litrů vody za minutu a více

Technologie suché mlhy spotřebuje 360 l, což je 1/5, či chcete-li 20% zákonem požadované minimální spotřeby.

Proto je nevhodná

V tomto případě záleží již na tom, zda-li se budeme rozhodovat dle 50 let starých norem, nebo v souvislosti s vývojem technologií, přijmeme normy nové.

P.S. Vedení tuzemských požárních zbrojů se rozhodlo spojit a spojilo se s kolegy v Rakousku, a na Slovensku a již pracují na společném postupu při implementaci a já vím, že právě společný postup, bude mít vliv na společné vítězství nad plýtváním tím nejdražším, co máme, lidskými životy a vodou, kterou si stále ještě i přes tvrzení mluvčích vodohospodářů, neumíme vyrobit

P.P.S. Jen týden před vydáním článku napsaného o osm měsíců dříve jsem se dozvěděl, že požární sbory se bojí, že již v dubnu, nebude dostatek vody na hašení požárů. Tato skutečnost, spolu se zákazem karciogenní hasicí pěny způsobuje, že se snaží Hasičské sbory v tuzemsku, na Slovensku a v Rakousku dohnat a zajistit možnost systémového využívání technologie Suché mlhy, na jejíž existenci již vce než rok poukazuji

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář