VodoHospoDáři

VHD jsou odborné společnosti jimž obce, města, ale i firmy, občané a politici svěřili správu svých vodních zdrojů. VHD jsou proto povinni zajistit plynulé toky. Což dělají. Jen jim zřejmě nebylo sděleno, že se nemají zabývat toky peněz a profitu, ale vodou.

Je nasnadě, že by se o vodu zajímat měli, mají ji přeci v názvu svého podnikání, ale je otázkou, zdali je tomu skutečně tak.

Na první pohled název profese spojuje slova

VODA a HODPODÁŘ

Nebo také

VOD a HOSPODA

A nebo

V – ODOHOSPO – DAR

V každém případě správu vodních zdrojů dostali často za hubičku do rukou ti, pro které každá prolitá kapka, znamená profit navíc. Hospodářský výsledek se vytváří tím, že se více prolije, a více odteče, to vše, nejlépe bez užitku.

Přesně v polovině srpna 2018 zveřejnil tisk soudruha předsedy článek s názvem

VODA NA PŘÍDĚL. NA VYSCHLÉ MORAVĚ MUSÍ LIDEM STAČIT 100L DENNĚ

Článek, jehož obsah i následná diskuze pod ním přesně ukazují, že zájmy správců vod, jsou zisky a čím bude voda vzácnější, tím zisky budou tučnější. To potvrzuje i diskuze pod článkem samotným.

Podíváte-li se na stránky společnosti, jejíž mluvčí v článku hovoří zjistíte, že se o ně firma stará stejně dobře jako o vodní zdroje a je jedno, který z linků vyberete, ale to víte, ten vyprahlý internet, ta data, ona chvíli nepostojí, jenom plynou a plynou.

Sedm členů představenstva, sedm rodinných domků a vil, občas s bazénkem, či zimní zahradou opečovávané jistě s přístupem správného hospodáře – CO JE VAŠE, TO JE MOJE. CO JE MOJE, DO TOHO VÁM NIC NENÍ.

VDH však bryskně našla důvod i řešení.

Důvodem jsou lidé

Řešením

Zákaz

A tak netratila ani minutu a úředníky, kteří proplácí její stále vyšší faktury požádala o pomoc.

Firma proto na začátku srpna požádala úřady na Tišnovsku, aby vydaly zákaz odběru vody nad povolený limit. Problém se týká obcí Běleč-Křeptov, Lažánky, Veselí, Maršov, Braníškov a Vohančice. Zákaz denního odběru pitné vody nad sto litrů na osobu a den tam platí od 15. srpna až do poloviny listopadu“

CO to přeci je čtyři měsíce s vodou na příděl, TO V AFRICE….

VDH nechce ubližovat, VDH chce lidi zákazem na problém s nedostatkem vody upozornit

„JE TŘEBA, ABY MÍSTNÍ ZAČALI VNÍMAT, JAK S VODOU HOSPODAŘIT“

Tak tuto větu si přidám do archivu hned vedle

„TO JSOU JEN ČERNÉ SKVRNY NA TVÁŘI MĚSTA, TY MI NEEVIDUJEME“,

kterou pronesli odpovědní pracovníci města Plzně na mou žádost o předložení přehledu 173 brownfieldů (sociálních, zemědělských i průmyslových) ve správě města, za jejichž zprávu město platí každý měsíc faktury.

Ještě, že VDH mají stabilního partnera, který si ví vždycky rady. MŽP.

Ministerstvo životního prostředí na adaptaci na sucho z evropského Operačního programu životní prostředí vyčlenilo 13,5 miliardy korun.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář