Výdělečný Aktivismus

Zatímco dříve se stala cílem ziskuchtivých neziskovost, začíná nyní její místo přebírat aktivismus. Tím nechci a nemám zájem tvrdit, že všechny neziskové organizace jsou zakládány s cílem zisku, to vůbec ne, jejich existence však láká, stejně jako politika, čím dál více těch, kteří pochopili, že do nastavené dlaně padají prostředky rychleji, než je-li tato použita k fyzické práci.

Inspirací pro dnešní blog nebyla cesta GRETY THUNBERG a jejího otce přes oceán, ani její řeč na klimatickém summitu OSN v New Yorku, ale skutečnost, že byla navržena a stane se v tomto roce jednou z příjemců alternativní Nobelovi ceny a je, kromě jiného, nominována i na tuto cenu v její nealternativní podobě.

Každá z těchto cen je doplněna finanční odměnou pro výherce.

V případě alternativní ceny je to jeden milion švédských korun, což odpovídá ca dva a půl násobku v korunách českých, nebo, chcete-li 16 rokům základního platu.

To je jeden celý život Gréty Thunberg

Jeden život, na který si vydělala tím, že protestuje.

Znovu bych rád zdůraznil, že si vážím odhodlanosti Grety Thunberg, že namísto školy šla protestovat proti klimatickým změnám na schody Švédského parlamentu. Vážím si toho, že promluvila, když se jí dostalo dostatečné mediální pozornosti a vzbudila tak zájem o téma, které bylo předtím většinou lidí a politiků ignorováno.

Co však již za správné nepovažuji, že se stala symbolem toho, že stávka je řešení.

Na rozdíl od mnoha jiných totiž, křičí stejně, jako do dělají například GREENPEACE a další, nad rozlitým mlékem, ale nesnaží se najít řešení, aby k rozlití příště nedošlo. Ukázalo se totiž, že křik je profitabilní víc než práce.

Aktivismus je novou politikou

Díky němu jsou v politice PIRÁTI i ZELENÍ

Díky němu se dostávají do politiky extremisté, protože přesto, že cíle, které hlásají jsou odlišné, prostředky jsou shodné. JSOU TO PROSTŘEDKY, k nimž se chtějí dostat, bez práce.

Co z toho, že se nic z tohoto, co říkali nezdaří, miliony jsou doma.

Důležité je dobré PR

V jedné z diskuzí na sociálních sítích jsem zaregistroval podiv nad tím, že se ceny, a to včetně těch peněžních rozdávají za sliby, ne za činy. Vzpomněl jsem si přitom na svůj vlastní článek publikovaný o více než rok zpátky, článek psaný v angličtině nesoucí matoucí název SYS or SYR.

SYS a SYR jsou zkratky. Ta první znamená SELL YOUR STORY, čili prodej svůj příběh a ta druhá SELL YOUR RESULTS, neboli prodej své výsledky.

Zatímco první se stala mantrou nejen reklamních agentur, ale i politiků, kteří namísto svých příběhů raději vypráví pohádky, je druhá často přehlížena a je se na ni díváno svrchu, jako na něco špatného, na chlubení se, pýchu, sebestřednost.

Nejen v tuzemsku, ale i zahraničí se nechlubíme svou prací, ale penězi a majetkem. Čím víc obojího máme, tím jsme větším zdrojem inspirace a větším Lídrem a vzorem.

Diskutující, kterou zmiňuji přidala do diskuze link na video, které se jmenuje PLÁN NA RECYKLACI NERECYKLOVATELNÉHO. Video je staré tří roky a shlédnout ho můžete níže.

Pro ty, kdo nehovoří anglicky shrnu, že se jedná o projekt studenta ve věku GRETY THUNBERG, který ve škole a mimo školu se svým týmem vymyslel metodu, jak z polystyrenu (tedy EPS) vyrobit aktivní uhlík vhodný například k čištění vody. Jedním vynálezem tak pomohl nejen čistit vodu, ale i se zbavit polystyrenového odpadu o kterém tvrdil, že není recyklovatelný (což sice neodpovídá pravdě, ale ukazuje moc a sílu lží odpadového průmyslu v USA, kde je ještě menší než v tuzemsku).

Ashton Cofer, dokázal to, co si usmyslel a nebylo to tím, že by o tom hovořil, ale tím, že se k výsledku i přes dlouhou řadu neúspěšných pokusů dopracoval. Své ceny dostal až za výsledek.

Kdyby však stejně jako GRETA jen mluvil, nikdy by výsledku nedosáhl

Není bez zajímavosti, že tento mladý muž nyní studuje na COLUMBUS ACADEMY, ale i vede tzv. ROBOTS ACADEMY, protože právě robotika, byla druhým oborem, v němž byl úspěšný.

Na závěr ještě jedna malá drobnost. Jeho úspěch mu umožnil být kromě studentem a instruktorem, i profesionálním SPEAKREM, tedy mluvčím a asociace, která ho zastupuje si za jedno vystoupení účtuje 10.000 – 20.000 dolarů + cestovní náklady.

Jen pro zajímavost za vystoupení Billa Gatese je částka o řád vyšší tedy 100.000 – 200.000 dolarů + cestovní náklady, a to se přeci vyplatí jen mluvit, nemyslíte?

Pro ty, kdo si myslí, že v tuzemsku podobný „nájemní servis“ neexistuje, mýlí se, jen částky nejsou tak horentní (až na výjimky), ale jsou dostatečné na pohodlný život nad běžným standardem.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář