Výhody cest časem

Když jsem začal cestovat časem, neuvědomoval jsem si co dělám. Byla to spíše hra, či výzva, jak se v poslední době, tak rádo říká. Vyzývatelem i Vyzývaným jsem byl já sám, stejně jako porotcem. Dnes vím, že jsem uspěl, díky čemuž mohu psát i tyto řádky.

Píši je v okamžiku, kdy se u mne setkala minulost v podobě projektu započatého před třemi lety, současnost v podobě objednávky a budoucnost v podobě splnění kroků, které jsem si předsevzal a článku který na začátku října zakončuje březen.

Za několik dní budu přednášet na střední škole v Karlových Varech o tom, že každý (bez ohledu na věk) může začít podnikat a co podnikání samo o sobě znamená a přináší v jeho nejryzejší podobě.

O týden později budu přednášet o PRŮMYSLU 5.0 na největší konferenci textilního průmyslu v Čechách a bude to téměř na den rok přesně poté, kdy na stejné téma poslouchalo má slova mezinárodní publikum ve Francouzském Roubaix.

O měsíc později budu přednášet na téma budování světa bez odpadů a plýtvání budu přednášet nejdříve mezinárodnímu publiku v IMPACT HUBU a jen o pár dní studentům psychologie z celého světa kteří přijedou do Prahy se účastnit konference o environmentální psychologii.

Lidé se budou střídat, mluvčí zůstane stejný, stejně jako obrazy zasazované do různých kontextů vycházejících ze složení posluchačů.

Na všechna místa se těším a své prezentace připravuji několik měsíců dopředu.

Potřebuji mít jistotu o umístění každého slova, každé věty, každého obrazu i každé přestávky.

Cestování časem mi umožnilo BÝT

Nacházet. Pracovat.

Jít za cílem, který jsem si stanovil.

Cíl je jasný – svět bez odpadů a plýtvání

Tento svět nepostaví politici, nepostaví ho ani nejbohatší lidé světa, nepostaví ho investoři ani aplikace a certifikace.

Svět bez odpadů a plýtvání dokáží postavit jen lidé

Jen ti, kteří pochopí, že plýtvání je chybou

Systémovou chybou integrovanou s cílem zajistit si nekonečný profit pro jedince na úkor společnosti

Tuto skutečnost jsem objevil i bez cest časem, ale právě cesty mi daly možnost získat širší pohled na skutečnosti a věci, které tváří se jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Dostávají mne do světa druhých, to světa těch, kteří svět vnímají v prostoru i čase odlišně. Sám dlouho nepochopen jsem čím dál víc hrdý na titul Blázen, který poprvé dal jsem si před tak dlouhou dobou.

Cestuji časem a Ti, jež znám s ním cesty podnikají se mnou.

Bez lístků, Bez kontrolorů jízdenek, Bez prostředků, Bez předsudků

Jsme Bezední a Bezprostřednost je odměnou za naše Bezpečné cesty s jediným cílem

Svět Bez Odpadu a Plýtvání bude již světem Bez nás

Přesto mi právě cesty časem dali možnost nahlédnout a vím

Že bude krásný

Hlavně BUDE

Jedním

Domovem

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář