Vyplýtvaná Hodnota

Tato slova mi běžela hlavou jen jeden den po poslední KEYNOTE společnosti APPLE. Prezentaci nových výrobků, jež proběhla opět po roce 10 září pod dohledem světových médií. Společnost opět představila (ne)novinky ze své laboratoře, věci, které musíte mít.

Musíte je mít i přesto, že před rokem jste si pořídili nové.

Rok před tím také

A o rok dříve.

Každý rok nové, a to frekvence obnovy štěstí patří k těm pomalejším.

To, že za každým novým výrobkem jsou hory odpadu vím, vídám je v továrnách, které navštěvuji a ve firmách, které nic netvoří, až na ten odpad. Ovšem až když jsem držel v ruce tento hrneček, uvědomil jsem si hloubku celé situace

Je to hrneček, ze kterého pil jsem v babiččině kuchyni kakao jako malý kluk před více než 40 lety a ona ho s dědečkem koupila o dalších 20 let dříve.

Je stále funkční. Je krásný.

Babička již odešla, ale s dědečkem si povídáme dál a jezdíme na svých elektrických strojích po městě a po krajině a vzpomínáme na budoucnost.

Pan Profesor a jeho Žák.

Jeden hrdý na Druhého.

Ve vzájemné harmonii času, kde téměř půl století věkového rozdílu nehraje roli.

Hrneček má na svém dně značku a název země ve které jsem se narodil, ale již neexistuje. Neexistuje ani přesto, že nezmizela ze srdcí a hlav stovek milionů lidí, kteří nestačili zaznamenat, že namísto jedné, jsou zde již téměř tři desetiletí země dvě.

Hrnek slouží dál svému účelu, a i když z původních šesti kusů zůstaly jen dva, nic se nemění.

Tento výrobek reprezentuje skutečnou hodnotu. Hodnotu práce, která nemá časové omezení dané datem spotřeby, či datem další KEYNOTE PREZENTACE, která by stejně tak, jako v nablýskaných prostorách nových center společností, výstavištích, mohla probíhat na skládce, která zase vyroste o další kus.

UDRŽITELNOST byla transformována do stálého odprodeje neustále doplňovaných skladových zásob štěstí, které musíme mít.

To staré jsou totiž již po době spotřeby a co na tom, že je to nové stejné, jako to staré, vlastník ví, že nová jednička na konci zahřeje ho víc než stará nula.

UDRŽITELNOST SPOTŘEBY, to je to, co se cení uvnitř bank a státních rezerv. Spotřeba, tu je nutno zvedat pro dosažení štěstí.

Chléb a Hry.

V digitální podobě virtuálního světa, kde rychlost představení nového bude korespondovat s pravidelností výplatních pásek garantovaného příjmu a jedničky a nuly budou se přelévat napřímo bez nutnosti zásahu, pro dobro lidu, který ve svých buňkách bude si užívat západu digitálního slunce bez zbytečného rizika výstupu na střechu domů, postavených rukama mrtvých pro živé.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář