VZOR INDUSTRY 5.0

V angličtině se pro někoho, kdo je vzorem ostatním používá výraz ROLE MODEL. Je to zažité názvosloví bez ohledu na to, co daná osoba dělá. Role Model tak může být fotbalový hráč, celebrita, Královna Matka, stejně jako například GRETA THUNBERG, či BOYAN SLAT.

VZORY si totiž své „sledě“ nevybírají, je to naopak.

Výraz sleď je počeštěným výrazem jiného anglického slova FOLLOWER, tedy někdo, kdo následuje, a to i přesto, že často vypadne předložka „Ná“ a zůstane jen sledování.

Mít hodně sleďů je již pár let v módě

Čím více jich člověk, či společnost, či obchodní značka má, tím roste její hodnota ve společnosti.

Své vzory však nemají zdaleka jen jednotlivci, mají je i společnosti, firmy, dokonce i průmyslová odvětví, či politici a celé státy.

Svůj vzor má i INDUSTRY 5.0

Je jím INDUSTRIAL UPCYCLING, tedy systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání určená pro průmysl a komplexní celky včetně globálních a subdodavatelských.

Ovšem stejně jako INDUSTRIAL UPCYCLING má ještě INDUSTRY 5.0 jeden vzor

Je jím příroda

Ano, ač to zní divně, je vzorem první průmyslové evoluce Evoluce přírodní, či chcete-li přirozená.

Při tvorbě INDUSTRY 5.0 jsem si totiž uvědomil, po dekádách práce v průmyslu, že nechci-li vytvořit další revoluci s ještě kratším životem, musím postupovat podle vzoru toho, kdo je zde již miliony let, a takový vzor, jenž mohu já sám pozorovat a dotknout se ho, je jediný, je jím příroda.

Právě příroda totiž na planetě Zemi zůstává, a to i přesto, že se její „nejmoudřejší“ obyvatel rozhodl, že než příroda, je důležitější profit, nejlépe ten osobní.

Ten, kdo věnoval alespoň trochu času studiu vývoje průmyslu a s ním i průmyslových revolucí, mohl zaznamenat, že jejich život je čím dál kratší. Ta poslední dokonce netrvala, do představení nového směru ani dva (čtyři) roky, což je z pohledu historie skutečně život jepičí.

Většinu svého profesního života čítajícího do bodu zlomu 22 let jsem strávil v průmyslu, či v kontaktu s průmyslem. Viděl jsem ho z různých pohledů. Ovšem v žádném z nich nescházel pohled logistiky a rodícího se logistika. Bez ohledu na místo, nastavení byla podobná, procesy byly podobné a stejně tak byly i chyby. Opakovaly se stále dokola. Stačilo je spravit na jednom místě, aby na dalších minimálně dvou, vznikl problém. Nejčastějším řešením byla záplata bez ohledu na souvislosti a návaznosti.

Nebylo až tak důležité jednalo-li se o společnost malou, či velkou, tuzemskou, či zahraniční, Českou, Britskou, Japonskou či Čínskou. Všechny žily v revoluci, v níž nehledí se zpět, jen k zářným zítřkům, tak jak mne samotného to učilo socialistické školství.

Když jsem po dvou letech úspěšných implementací INDUSTRIAL UPCYCLING pohlédl zpět, neviděl jsem barikády, ale mosty a dle toho jsem se rozhodl budovat INDUSTRY 5.0 na spojnicích, ne na ostrovech, jejichž obyvatelé v honbě za vlastním úspěchem spálili mosty.

Dnes je 10 prosince a Vy jste prožili první rok v přímém kontaktu s INDUSTRY 5.0. Vaše společnosti jsou bohatší bez toho, aby se musely zadlužit. Vaše továrny mají větší zisk, i při menším objemu výroby a Vaši lidé chodí do práce s chutí.

Evoluce má pevné kořeny a záleží jen na nás, jaké plody přinese.

P.S. Dne 4. prosince, tedy 12 měsíců od napsání výše uvedených řádek nasbíraly příspěvky o přednáškách na téma INDUSTRY 5.0 více než jeden milion shlédnutí. Pevně věří, že je to jen další krok na cestě, na jejím konci budou miliardy těch, kdo ví, že odpadu se dá předcházet a proto, že to dělají, mohou žít na světě bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář