Začala škola, je čas změnit myšlení

Většina z těch, kdo jsou ve vzdělávacím procesu, se těší na „prázdniny“, či přestávku permanentního vzdělávání. Pro děti a studenty jsou nejdelší a nejlákavější prázdniny letní, v jejichž rámci je odpočinku vyhrazen čas dvou celých měsíců.

Po jejich uplynutí nastane opět doba temna

Šprtání. Otrava s učivem příliš těžkým na pochopení, či příliš lehkým na to, aby se na něm trávilo tolik času. Mnohdy jsou to vyučující, kteří nemají schopnost své znalosti předat. Naštěstí těch ve školách potkávám čím dál méně.

Namísto nich se setkávám s lidmi, kteří učení a schopnost předávat, mají v srdci a jejich povolání jim není jen prostředkem získávání obživy, ale POVOLÁNÍM, k němuž byly POVOLÁNI.

Za již téměř 50 měsíců, po které se účastním projektu www.muzespodnikat.cz jsem měl možnost promluvit a sdílet příběh, který mne dovedl a vede podnikáním s více než 1400 studenty a často i jejich učiteli, či profesory.

Vždy, a to bez ohledu na místo a typ školy, či počet studentů byl pro mne tento zážitek neuvěřitelně silným, a to nejen proto, že jsem byl schopen se studenty i vyučujícími a často i s dalšími přednášejícími navázat vztah, ale i proto, že studenti, stejně jako vyučující poskytují organizátorům projektu zpětnou vazbu.

S ohledem na to, že nový školní rok začal teprve před týdnem si Vám dovolím odpovědět na jeden dotaz, který je mi kladen téměř na každém z míst, kde mohu vystoupit. Tento zní:

Pane Rada, ale co já sám(a) zmůžu? Rád bych měnil(a) věcí, ale jsem sám/sama.“

Na tuto otázku mám odpověď zabudovanou v prezentaci, kterou používám, protože v ní stojí, kromě jiného i odpověď na otázku, kdo jsem já

JSEM ČLOVĚK, KTERÝ SE ROZHODL ZMĚNIT SVĚT A TAK TO ČINÍM.

Nejste „jen Vy“, vy jste VY a to je to, co Vám nikdo nemůže vzít na rozdíl od titulů, funkcí, peněz, majetku. Buďte proto hrdí na to, co jste a nesnažte se toužit být někdo jiný, nikdy se Vám to totiž nepovede.

Na závěr mi dovolte s Vámi sdílet zpětnou vazbu, která mi přišla po přednášce, kterou jsem měl 1.dubna, tedy na Apríla ve střední škole v Sokolově poté, kdy jsem dopoledne strávil v továrně, abych po přednášce jel do druhé.

Tato přednáška byla pro mne v rámci cyklu MŮŽEŠ PODNIKAT výjimečná, protože z důvodu náhlé absence druhé přednášející se můj prostor zdvojnásobil ze 45 minut na 90 a bylo to hodně znát.

Děkuji Vám a přeji Vám všem, uvědomění si nejen své originality a unikátnosti, ale unikátnosti každého člověka s nímž se setkáte, či budete mít možnost pracovat a to bez ohledu na jeho funkci, titul, či pracovní zařazení.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář