Zelené nemáte?

Když jsem tuto otázku dostal poprvé, v roce 2014, neměl tázající na mysli peníze, ani skupinu aktivistů, či politickou stranu, ale barvu strojů. Právě zelená totiž byla standardní barvou, kterou se vyznačovali stroje vyráběné v šedesátých letech.

Stroje, které v jedné destinaci končí na skládkách, zatímco v jiné se za ně platí zlatem.

Otázku jsem dostal v rámci projektu, kdy jsme pro výrobce televizorů aplikovali procesy INDUSTRIAL UPCYCLING při zavření jeho výrobního závodu v Plzni a ukončení výroby poté, kdy skončily výhodné podmínky vyplývajíc z investičních pobídek.

Neslyšel jsem ji ani zdaleka naposledy, naopak, opakovala se vždy, když se nám do portfolia dostal projekt, v němž docházelo k výměně strojového parku.

Zelené stroje byly v trendu.

Země jako Pakistán, Indie, Thajsko, Irán, Irák a mnohé další z těch, které bychom nazvaly, zeměmi rozvojovými. Již v době prvního projektu jsem predikoval, že tento vývoj čeká i další odvětví. Hovořím-li přitom o vývoji, nemyslím tím ten technologický, protože ten je, s čím dál cílenějším zaměřením na objem výroby, i čím dál náročnější na údržbu a správu.

Mluvím o vývoji, který jsem již v prvním článku specifikujícím principy INDUSTRY 5.0 nazval od virtuálního k fyzickému a dnes vidím, že bychom mohli použít i výraz zpět k logice.

Důvodem vysokého zájmu o ZELENÉ STROJE není jejich ekologická, či uhlíková stopa, ale skutečnost, že jsou robustní, kvalitní, postavené s cílem co nejdéle vydržet a umožnit opravu kdykoli a kdekoli každému, kdo se jen trochu dokáže zorientovat, umí pracovat se šroubovákem a montážním klíčem a nebojí se, že se ušpiní.

Na všechny tyto skutečnosti jsem si vzpomněl, když jsem si přečetl, že farmáři ve spojených státech začali opět kupovat 40 let staré traktory, protože díky nim dokáží, kromě jiného i splnit nařízení nových zákonů spojené s nutností, či schopností i stroje opravit.

Myslím, že nebude málo těch, kdo si při přečtení výše uvedeného vzpomenou na můj rozhovor pro server O robotice, který vyšel vloni na podzim.

V souvislosti s tímto tématem mne velmi zaujal jiný článek, publikovaný v Indii a nesoucí název PLANETA NEPOTŘEBUJE PENÍZE, ALE ZMĚNU CHOVÁNÍ a s tím musím plně souhlasit. Jsou to totiž právě lidé, kdo musí změnit svůj přístup od PLÝTVAT SE MUSÍ na NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT, a to je základem činnosti, kterou již od roku 2013 vykonávám.

Je dobře, že si skutečnosti, o kterých hovořím již tak dlouho, uvědomuje čím dál více lidí. Právě uvědomění, či chcete-li probuzení, je totiž základem skutečné změny.

Nyní je třeba všechny tyto lidi spojit a propojit, stejně tak učinit s firmami a podniky, které již pochopili a nově chápou, že trvat na stále nových pravidlech nekonečného růstu, nezohledňujícího souvislosti, je stejně chybné, jako se neustále koulet a otáčet na místě a čekat, že zanechám jinou stopu než dým.

Rok 2021 bude prvním rokem globální průmyslové evoluce zvané INDUSTRY 5.0

Evoluce, která nejen, že přinese radost a prostředky, těm, kdo vytváří hodnoty, ale zároveň výrazně omezí negativní dopady, které dosavadní bezmyšlenkovitý růst s sebou nesl. Jsem rád, že jsem byl na začátku a jsem šťastný, že nebudu na konci, protože na rozdíl od REVOLUCÍ, JE EVOLUCE procesem věčné změny a vývoje a to je cesta, kterou změníme svět.

P.S. jen pro zajímavost je třeba dodat, že více než jeden rok zařadila oficiálně Evropskí Komice INDUSTRY 5.0 do programového rámce udržitelného rozvoje.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář