Země, které vládne odpadový průmysl, se měla jmenovat Skládka

Tato skutečnost je dána zájmem vládnoucí skupiny. Myslím, že by to pomohlo k identifikaci a zároveň by to zefektivnilo i mezinárodní obchod. Každý by totiž věděl, na čem je. Dnes je to matoucí. Nejen země, bez ohledu na to, kdo jim vládne mají zavádějící názvy, ale i firmy, organizace a aktivity.

K napsání tohoto článku jsem se rozhodl, když se mi v jednom dni sešly na obrazovce v jednom okamžiku dvě zprávy ze dvou zemí

Tou první byla zpráva z USA, vyšla v novinách BOSTON GLOBE a v překladu její titulek říká RECYKLACE SE STALA TAK NÁKLADNOU, ŽE NEKTERÁ MĚSTA NEVÍ CO S TÍM.

Tou druhou pak zpráva vydaná ČTK v tuzemsku a její titulek bez překladu zní SNĚMOVNA PŘES KRITIKU PŘIJALA NOVÝ ODPADOVÝ ZÁKON

Obě zprávy pak ukazují na jedno, na moc odpadového průmyslu, jenž má dostatek prostředků na to, aby tvořil zákony a byl prvním, kdo je použije a zneužije jen pro vlastní profitabilitu.

Začtete-li se do obou zpráv pozorně zjistíte ještě něco.

Výrazy jako RECYKLACE, SKLÁDKOVÁNÍ, PREVENCE ODPADU, staly se jen prázdnými pojmy garantujícími výnosnost podnikání, které se z pátého místa nejprofitabilnějších průmyslů světa dostalo na místo třetí, hned za obchod se zbraněmi a ropou, předběhl však obchod s drogami a bílým masem.

Podíváte-li se ještě jednou na název, dnešního příspěvku a na úvod, možná Vás napadne, která ze dvou zmiňovaných zemí, by tedy byla nejlepší kandidát na přejmenování.

Odpověď je jednoduchá

Země

Ať chcete, nebo ne, je tomu tak a když jsem to zjistil já sám, rozhodl jsem se udělat vše co bude v mých silách, abych tomuto vývoji předešel. Nemám peníze na to, abych si kupoval politiky, nemám je ani na to, abych si kupoval popularitu prostřednictvím mediálních agentur. Nemám předky, po kterých bych zdědil královský, či šlechtický titul, či mohl sahat do bezedných pokladnic rodinného bohatství.

Mám však mnohem víc

Mám dvě ruce, které se nebojí fyzické práce, dvě nohy, které mně k ní donesou, hlavu s očima, jež vidí, ušima, které slyší a ústy, která dokáží mluvit. A mám ještě něco, pevný cíl, k němuž mířím a nejde ho přehlédnout.

Tím cílem je SVĚT BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ

Pravý opak toho, co chtějí lidé (za firmami a průmysly stojí vždy lidé) kterým odpadový průmysl patří a to přímo, či nepřímo. Víte, že například BILL GATES má více než polovinu svého investičního kapitálu investovaného do ODPADU? Mezi nejbohatšími lidmi není výjimkou, ale pravidlem. Jedni odpad vytváří, druzí se starají o jeho tok a třetí těží z jeho nárůstu.

Ruku v ruce.

Ve stejný den, kdy se objevily na mé obrazovce uvedené články jsem komunikoval s uživateli, které zaujal INDUSTRY 5.0 a systémová prevence vzniku odpadu. První sídlí v Irsku, druhý v Singapuru a třetí v Austrálii.

A já mám radost z toho, že slovům a myšlenkám vycházejícím z činů, rozumí lidé bez ohledu na jejich národnost, lokaci, či vzdělání.

Se zájemcem ze Singapuru budu dnes hovořit telefonicky. Je neděle. Oba dva však víme, že nesmíme ztrácet čas, protože ten se nikdy nezastaví a to ani tehdy budeme-li chtít sjednat nápravu.

Napsáno 2.2.2020

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář