ZERO WASTE v LOGISTICE a LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

Po úspěšném prvním workshopu na téma ZERO WASTE v LOGISTICE, který proběhl na konci loňského roku v Ostravě za bohaté účasti pracovníků jedné z největších tuzemských automobilek, jejich dodavatelů a dalších firem, se chystá na konci ledna, druhý inovovaný workshop na toto téma.

Nebude v tomto roce poslední, naopak konání bylo rozloženo v dvouměsíčních rozestupech, aby došlo k uspokojení rostoucích potřeb a požadavků ze strany firem a společností o téma, které je aktuálnější než kdykoli jindy.

První seminář roku 2018 proběhne 31.1.2018 v Praze na Pankráci v sídle společnosti GS1, která se zapojením do projektu LEAN&GREEN snaží o zefektivnění dodavatelských řetězců a je dlouholetým partnerem LOGISTICKÉ AKADEMIE, která tento a mnoho dalších odborných akcí pro logistiky, a nejen pro ně, zastřešuje a organizuje.

Jedním z důvodů zvýšeného zájmu o téma ZERO WASTE je i rozhodnutí Čínského prezidenta, který 19.7.2017 oznámil, že od 1.1.2018 bude do Číny zakázán dovoz 34 komodit odpadu. Na stránkách www.industrial-upcycling.cz, jsme o tomto informovali již 28.7.2017 v článku CHUDÍ DUCHEM, zatímco tuzemské odpadové společnosti své klienty na „možný problém“ začali upozorňoval až těsně před koncem roku a způsobili jim tak nejen těžkou hlavu, ale i i značný zásah do plánovaného budgetu pro rok 2018, v němž budou muset počítat s dvoj až trojnásobkem nákladů, které bude spotřebovávat právě odpadové hospodářství, o které jsem psal na svém blogu před dvěma dny.

Tím dalším, může pak být proniknutí informací o výsledcích, kterých dosáhly podniky, jež se rozhodly ke změně v duchu prevence vzniku odpadu a implementaci principů INDUSTRIAL UPCYCLING, jako základu PRŮMYSLU 5.0.

Čísla jsou totiž tak výrazná, že je nelze přehlédnout, či nad nimi mávnout rukou. Je pak o to zajímavější zjistit, že lze bezinvestičně nejen ušetřit na snížení nákladů souvisejících s managementem odpadu, ale dokonce lze stejně efektivně zvýšit i výnosy, které vznikají prodejem obchodovatelných komodit, a to včetně železných a neželezných kovů.

Dobrým příkladem může být předpokládané navýšení ročního výnosu o částku téměř 100.000 EUR, které dosáhl jeden z klientů, a to bez nutnosti jakékoli kapitálové investice. Nejlepší na celém změnovém procesu je skutečnost, že tato již ne zcela zanedbatelná částka je jen začátkem toho, čeho může býti ve skutečnosti dosaženo.

S klientem jsme totiž v prvním kroku vytvořili systémovou změnou prostředí, které mu bude nadále dovolovat nejen lépe profitovat z lepších podmínek a cen prodeje generovaných surovin, ale umožní mu celkové objemy generovaného odpadu a přebytků snižovat a tím i celkově zefektivňovat materiálové hospodářství závodu a nejenom toho tuzemského, ale hovoří o stejné činnosti i u závodů zahraničních, a to nejen v Evropě, ale i v USA, Jižní Americe a Asii.

ZERO WASTE workshop je základem změny vnímání tématiky prevence vzniku odpadu samotnými pracovníky, a zatímco na seminářích pořádaných LOGISTICKOU AKADEMIÍ, se účastní pracovníci logistického a výrobního středního managementu firem, při stejných seminářích ZERO WASTE pořádaných přímo v závodech klientů jsou oslovovány mnohem širší masy a to od výrobních dělníků až po senior management firem. Každý totiž odchází s jasně deklarovaným benefitem, kterému sám rozumí a který pochopí.

Pro někoho to mohou být jen prostředky, pro dalšího čas a dalšímu se tetelí srdce při představě úspory místa, či možné expanze a rozšíření kapacit, bez nutnosti dokupování dalších prostor.

Základem Prevence Vzniku Odpadu je změna myšlení a přístupu, a právě těch se dosahuje v seminářích a workshopech s tématem ZERO WASTE.

Těším se, že se v Praze na konci měsíce uvidíme a doporučuji si pospíšit, protože kapacita bývá poměrně rychle vyprodána a ztratili byste další měsíc v němž by i u Vás mohlo začít platit, motto

GENERUJEME ZISK, NE ODPAD!

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář