Zítra je taky den

Kolikrát jste se s touto větou setkali a kolikrát jste ji sami vyslovili. Je celkem jedno při jaké to bylo příležitosti, prostě se hodilo danou věc, či dané věci nedělat hned, ale počkat s nimi na lepší okamžik. Zítra je taky den, a tak vznikl výraz PROKASTINACE, neboli dělání věcí na poslední chvíli, jejich odkládání.

Když jsem dopsal poslední příspěvek indikující dosažení mety jedno roku, měl jsem radost a když jsem ji nasdílel, přepadla mne starost. Když totiž nebudu mít příspěvek na další den, může se stát, že můj 365 ti denní náskok zmizí jak pára nad hrncem, a to bych docela nerad.

Chce si to tedy udělat malou rezervu a nejlépe dnes protože odložení na zítřek by také nemuselo fungovat, kromě jiného i proto, že dny v tomto a příštím roce jsou posunuty o dva dny, takže stejné datum, které je v tomto roce ve čtvrtek, bude příštím v sobotu a podobně

Kdyby právě druhý leden nebyl tak klíčovým datem, posunul bych svůj příspěvek na 4.1.2021 a měl bych vystaráno, ale to nedělám, podobné podfuky totiž k mému cestování časem nepatří.

A proto chci nyní napsat příspěvek právě na čtvrtého ledna a s ohledem na víkend co pak následuje v letošním roce budu muset přidat ještě minimálně dva příspěvky zítra.

Jak vidíte sami je cestování časem pěkná věda, proto se jí věnuje mnoho vědců, a to nejenom v USA, ale i dalších destinacích. V tuzemsku je cestování v čase přenecháno autorům sci-fi povídek, bláznům, Karlu Zemanovi a mně.

Evropská Unie sice zvažuje dotační program, ale má problém s tím, že by účastníci mohli již v době vypsání vědět, který z nich vyhraje stejně jako u loterie štěstí a mohli by se domlouvat a pomlouvat, i když by věděli, že budoucnost je jen jedna.

Na druhou stranu je nutné poznamenat, že skutečnost, že je zítra také den je skutečností pravdivou, a ještě nějakou dobu tomu tak také bude. Můžete se tedy s každým usnutím těšit na nový den a novou práci a činnost, která Vás v něm bude čekat a jestli se nemáte na co těšit, pak zvážil bych položení otázky, zda-li práce, která vykonáváte je tou správnou, kterou byste měli vykonávat.

Přeci jen člověk stráví z pohledu délky života v práci nejdelší část svého života a ve svých 49 letech to činím pár let i já, protože pro mne před-pracovní život čítal necelých 19 let.

Zítra je sice také den, ale je to důvod k tomu neudělat danou věc dnes?

Nemyslím si to, i když se může stát, že se důvod najde, bude však důvodem smysluplným a v tom bude rozdíl

Důvodem odložit věc na zítřek můře být například to, že ji budu až zítra potřebovat

Dalším důvodem může být to, že k jejímu vykonání potřebuji něco, co dnes ještě nemám, či budu potřebovat někoho, kdo tu není a kdybych ho povolal, vyvolával bych u něho zbytečný stres, protože právě dělá činnost jinou, kterou měl naplánovanou.

Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu smysluplných důvodů, ale nebudeme to dělat, nemá to totiž smysl. Člověk musí pochopit změnu sám, nejde mu ji vnutit.

V roce jenž bude následovat po roce INDUSTRY 5.0 budou i nadále probíhat projekty, které je lepší udělat dnes a další, které bude lepší naplánovat a zařadit do souvislostí a plánů. Je však důležité, aby plány bylo nejen možné průběžně kontrolovat, ale i to, aby byly splnitelné v období, které ten či onen na splnění dostal, aby se nastávalo to co se opakovalo po celý rok 2019, 2020 a roky před nimi, kdy politici a ostatní ukazovali cíle sahající nejen daleko za hranice jejich funkčních období, ale často i za hranice jejich vlastních životů, kdy CO BUDE, jim bude už ÚPLNĚ JEDNO.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář