Změna je Nebezpečná

To ví každý, a to nejenom v tuzemsku. Proto je naprosto jasné, proč první odpovědí, kterou dostaneme navrhujeme-li změnu bude, TO NEJDE. Je štěstí, že nás příroda vybavila ochranným mechanismem, který před změnami chrání, jmenuje se zvykovost

Každý, kdo někdy zaváděl změnové procesy ví, o čem mluvím

A Ti ostatní si jistě vzpomenou, že někdy, něco, chtěli také měnit a narazili na odpor

Na tyto skutečnosti jsem si vzpomněl, když jsem se začetl do zahraničního článku, který posuzoval, jak škodlivý je zkapalněný zemní plyn neboli LNG. Pravidelní čtenáři si jistě vzpomenou na články, které hovořily o opaku.

Článek s názvem „ON THE ROAD TESTS SHOW GAS TRUCKS UP TO 5 TIMES WORSE FOR AIR POLLUTION“ byl vydán serverem TRANSPORT and ENVIRONMENT jehož komunikačním ředitelem je pan NICO MUZI.

Omlouvám se těm, kteří nehovoří česky, za absenci překladu názvu článku, hned to napravím

„PŘI SILNIČNÍCH TESTECH SE UKÁZALO, ŽE AUTA NA PLYN MAJÍ NA SVĚDOMÍ 5X VYŠŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU“

Tak a máte to, Vy všichni, kdo hájíte jinou mobilitu než tu postavenou na bázi spalování ropných produktů.

Za článkem stojí ne jeden, ale celý svět plný odborníků

Jak vidíte svět, v němž má své zastoupení i český zástupce. Jmenuje se CENTRUM PRO DOPRAVU A ENERGETIKU a je na trhu již od roku 2003.

 

S ohledem na absenci autora u článku předpokládám, že za jeho vznikem stojí průřez odborníků tvořících tým média, které, jak to tak vypadá, je poradenským sborem nejen EU, ale i jednotlivých států.

Klíčovou částí článku zdá se být níže uvedený text, který čtenáři a jistě i posluchačům sděluje, že vozidla na LNG mají 2x až 5x vyšší obsah jedovatého Nox než vozidla Dieslová, která jsou ve srovnání s nimi téměř neškodná.

Odborníci ve své odbornosti zapomněli na jednu malou drobnost

LNG je z 99,98% CH4 a jeho chemický vzorec vypadá následovně

Přemýšlím, co bylo stálo za přehlédnutí oné drobnosti

Že, by další drobnost, kterou je financování aktivit členů a politiků ze zisků jednoho z pěti nejprofitabilnějších průmyslů světa, kterým je průmysl ropný. Je to ten samý průmysl, který v minulých letech své lobbisty v Bruselu kryje částkou přesahující 250 milionů EUR.

Právě odborné skupiny a Lobbisté ví, že změna je špatná.

Zachování stávajícího stavu a zvykovost je proto základem udržitelnosti, Udržení trvalého zdroje příjmů, které je klíčové. Stejnou udržitelnost hájí mnozí vědci, odborné skupiny, neziskové a nevládní instituce. Jejich cíl je jasný, najít vysvětlení, které podpoří zadavatelem předem definovaný výsledek. Není to jednoduché

Ale vyplatí se to

Jako třeba přehlédnout maličkost, kterou je absence prostoru, pro jed, jenž je podán jako hlavní důvod vyšší škodlivosti nového typu paliva, proto staré dobré naftě (a benzínu)

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář