Kategorie: Nezařazené

POKUTA SE VYPLATÍ

Již téměř rok mám tu čest spolupracovat se serverem www.inodpady.cz a již téměř rok sleduji nejen články vlastní, ale i ty, které jsou publikovány druhými, a to včetně tiskových zpráv, které v průběhu roku přibylo a přibývá. Jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů nese zkratku ČIŽP. Jedná se o zkratku ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Instituce, před kterou třese...

Změna pravidel

V knize Vyjednávání s Obry, kterou jsem dostal k Vánocům roku 2018 se slovy, že se mi bude brzy hodit, je kapitola věnovaná pravidlům hry. Pravidlům, která s velkou oblibou vydávají obři a chtějí po ostatních, aby se těmito pravidly řídili. Jedinými, na koho se pak ta samá pravidla nevztahují jsou sami obři. Stejná situace je například i ve...

Počkáme na Vás na druhém břehu

Tato slova mi byla určena naposledy když byl jsem ještě kluk. Bylo to na chatě u řeky Berounky. Chatě, kterou postavil můj pradědeček na začátku století a jež sloužila rodinné dovolené po dlouhá léta, než přešla v prodeji do cizích rukou. Za tu dobu se změnila nejen chata, ale i řeka a krajina. Počkáme na Vás...

Rouška není Respirátor

I přes snahu médií a vlády o maximální informovanost týkající se šíření nákazy coronavirem COVID-19 postrádám větší důraz na rozdíl mezi dvěma ochrannými prostředky, a to Rouškou a Respirátorem. Roušky jsou určeny pro nakažené a Respirátory pro zdravé. Tato skutečnost není dostatečně známa, a proto si ji dovoluji v druhém článku věnovaném na serveru INODPADY ještě...

Spadla pěna

Dnešní článek má, jak to tak bývá, lehce zavádějící název. Evokuje totiž žízeň a český národní nápoj. Není se čemu divit, říkáte si, když je autor 500 metrů od Pra-Zdroje, ale budete se divit, ten za tím nestojí. Jsem totiž abstinent a pivo, na rozdíl od jiných, za alkohol považuji. Dnes chci hovořit o pěně,...

INDUSTRY 5.0 už nikdo nezastaví

Vzpomínám si jako by to bylo včera, že když jsem 1.12.2015 psal a následně publikoval článek nazvaný INDUSTRY 5.0 FORM VIRTUAL TO PHYSICAL, měl jsem při jeho čtení zvláštní pocit. Už jsem ten pocit znal, znamenal příchod výrazné změny a pocit mne nezklamal. Tyto řádky píši 26.2.2020 a do tohoto dne od začátku roku 2020...

Reportáž psaná v popelnici

Téměř denně jsem zásobován zprávami o tom, kdo co má v popelnici, či odpadovém kontejneru. To si nedělám legraci, naopak. Přihlásil jsem se ve verzi zdarma (v době kdy nebyla žádná jiná) ke sledování ODPADOVÉHO TRŽIŠTĚ CYRKL, za kterým stojí mimo jiné i INCIEN, tedy Institut Cirkulární EkoNomiky. CYRKL je, jak sám uvádí hned na první...

Ztracení na cestě

Na své cestě ke světu bez odpadů a plýtvání potkávám mnoho nových tváří. Lidí, kteří po společném jednání rozhodnou se jít shodnou cestou a přestat generovat odpad a plýtvání, či a to ještě lépe, rozhodnou se podpořit mne na cestě, kterou jsem se vydal. Protože situace je podobná již řadu let, dal jsem v roce 2016...

Sklady, Regály a Lidé

Součástí systémové prevence vzniku odpadu jsou i projekty prevence vzniku odpadu sociálního a urbanistického, které, ač to tak na první pohled nemusí vypadat, mohou být velmi úzce spjaty. Lidé se totiž často sociálním odpadem stanou ztratí-li nárok na střechu nad hlavou a střecha nad hlavou se často stane odpadem tehdy, ztratí-li lidi, kterým by posloužila....

Rozhovor pro média a partnera

V dnešní době, kdy už máme za sevou dobu odpadového temna, kdy výrazy typu SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU, INDUSTRY 5.0 , či MICHAEL RADA byla stejně vyslovována jako jméno Lorda Valdemorta v prvních dílech Harryho Pottera, je po roce v němž se INDUSTRY 5.0 dostala na žebříčku zájmu na jednu z nejvyšších možných příček a...

  • Můj blog

    Formulář

  • Kategorie